Lovisa Lönnebo, Kommunikationschef Stiftelsen Friends

”Åsa har levererat en utomordentlig kvalitet på slutprodukterna tack vare kreativ idéhöjd, stort kontaktnät och gott omdöme vad gäller val av leverantörer. Åsa är en engagerad, humoristisk och driven projektledare med stark kreativ ådra. Jag rekommenderar Åsa för liknande projekt där konstnärlig kvalitet, nya kreativa lösningar och gott pedagogiskt innehåll är av stor vikt.”