Undra om habiliteringen – Habilitering & Hälsa, SLSO

Informationsapp för barn för Habilitering & Hälsa, SLSO. Alla barn har rätt att veta vad de ska vara med om. Så står det i patientlagen och i FN:s barnkonvention. Vi har därför byggt en interaktiv app, som vänder sig till barn som ska besöka habiliteringen. Målet är att barnen på ett lättsamt och kul sätt ska få en bättre förförståelse för vad de ska vara med om.

Alla barn har rätt att vara delaktiga i sin vård. Därför har vi tagit fram appen om Undra. Undra är en liten superhjälte som tar reda på saker som barn med funktionsnedsättning undrar över. Låt barnet utforska appen inför besöket på habiliteringen. Genom lek och spel får barnet en förförståelse och kan känna igen sig under besöket. På detta vis får barnet en förförståelse och kan känna igen sig under besöket.

Appen lanserades i juni 2015 men har uppdaterats med nya övningar i flera omgångar.

Undra om habiliteringen
Hämta i App Store
Undra 3.0 receptionen
I entrén möts du av barn som ska till habiliteringen av olika anledningar. Från entrén kommer du vidare till övningarna. Här finns också roliga saker att trycka på – både i verkligheten och i appen – som den röda hej-knappen.
Ska man tvätta händerna eller kissa först? I vilken ordning ska man göra sakerna på toaletten? Listar du ut rätt ordning, får du blåsa såpbubblor som belöning.
Undra 3.0 samtalsmatta
Med samtalsmattan kan du visa vad du tycker om och inte tycker om att göra.
Undra 3.0 rullstolsträning
I gympasalen kan du träna på att köra rullstol. Du kan också byta mönster och färg på din rullstol och välja en egen avatar.
Brum brum. Kör runt med bilarna på bilmattan. Glöm inte att tanka och tvätta bilarna i biltvätten sen.
Djurmemory
Öva på djur och turtagning med olika memory-spel.

Copyright © Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, 2020
Copyright © bild Jeanette Milde
Producent: Åsa Böhme/Happie Stories
Utveckling: Jonas Rören/Mojitime
Animation: Emelie Falk Renström
Svenska röster: Elin Ek. Barnröster: Dag, Boel, Hadock, Stella och Märta.