Om Happie Stories

svarta tavlan

En historia kan berättas på många olika sätt. Det här är vår historia.

På ett mingel träffade jag Katarina. Vi började prata. Det visade sig att Katarina hade ett problem. Barnen som kom till träningscentret på hennes jobb, var ofta oförberedda inför sitt besök, vilket skapade oro. Barnen hade olika funktionsnedsättningar, och kom till centret för att träna.

Tänk dig hur det känns första gången du ska göra en läkarundersökning. Visst känns det lite nervöst? Kanske ska du genomgå en röntgen i en apparat som du bara hört talas om men aldrig sett. Kanske ska du träffa en ny läkare. Kommer läkaren ha tid att prata med dig, eller blir det ett stressigt besök? Det finns mycket att oroa sig för, när man inte vet vad som väntar.

Tänk dig då att du är åtta år och ska besöka träningscentret för första gången, för att träna musklerna så att du får lättare att gå. Skulle det inte kännas lite nervöst?

Katarinas önskan var att kunna förbereda barnen bättre på vad som väntade vid första besöket. Så föddes idén om appen Undra om träningscentret, och nu kan alla barn inte bara få en bild av hur maskinerna ser ut, de kan också testköra dem i appen. Nu när barnen kommer, känner de igen sig och besöken på träningscentret blir en positiv upplevelse.

Det har blivit många projekt efter Undra. Ibland rena utbildningsprojekt, andra gånger har det rört sig om att sprida kunskap om och minska stigmat kring ett tabubelagt ämne. Gemensamt för alla projekt är lärandet och att de engagerar både hjärna och hjärta.

Hör gärna av dig, om du vill veta hur din story skulle kunna se ut!

Åsa Böhme, Happie Stories