Lärmaterial

Hej Hyper

I projektet Hej Hyper (Friends/Hjärnfonden) gjorde vi fyra korta filmer med barn som hade en NPF-diagnos (ADHD och/eller ASD/Asperger). Syftet med filmerna var att öka kunskapen kring NPF och minska stigmatisering i stort för barn med NPF.

Här är filmen med Levi som har Asperger och DCD.

Fler filmer

Till projektet skrevs ny barnmusik i syfte att på ett lekfullt sätt sprida kampanjens budskap. Sångerna resulterade i fem musikvideor och en karaoke-app. Här är låten Hyper. Text & musik: Emma Nordenstam

Fler musikvideor

I lärmaterialet ingick material för såväl elever som lärarlag. Här är hyperkorten som kan användas i klassrummet tillsammans med eleverna för att förstärka barnets styrkor.

Illustratör: Jojo Falk

Mer om app och projektet

Om intellektuell funktionsnedsättning

För att sprida kunskap om intellektuell funktionsnedsättning producerade vi för Habiliteringens IF-grupper, SLSO, ett antal kortfilmer om hur det är att vara ung och ha IF. Här är filmen med Linda.

Linda: Om vad alla borde veta om IF from Habilitering & Hälsa on Vimeo.

Fler filmer om IF

Jag lär mig bokstäver & Siffror

I serien Jag lär mig för Rabén & Sjögren utvecklade vi ett roligt kortspel där man ska hitta och känna igen bokstäver och ett sifferdomino. Illustratör: Ingela P Arrhenius

Jag lär mig bokstäver – kortspel från 5 år. Uppdragsgivare: Rabén & Sjögren. Uppdrag: konceptutveckling, projektledning, redaktörsjobb.
Jag lär mig siffror – domino från 5 år. Illustratör: Ingela P Arrhenius