En dag i app-fabriken

Flera plattformar i fokus visar två som har möte samt en app.
”Åsa Böhme och Jonas Rören diskuterar senaste appen Diamantjakten.”

”Mobilen brummar till på nattduksbordet. De digitala siffrorna på skärmen visar 06:55. På Skype-appen lyser en uppfordrande röd etta. Jag öppnar appen och ser ett meddelande från Jonas – min kollega som programmerar ABC-klubbens senaste app Diamantjakten.”

Så börjar min krönika i Natur & Kulturs nya inspirationsmagasin – ABC-klubbens magasin – för lärare som undervisar med ABC-klubben och för nyfikna lärare som ännu inte kommit dit. Är du nyfiken på hur Happies appar blir till och/eller vill du ha en kostnadsfri prenumeration på magasinet, gå in på: nok.se/abc-klubben

Värdefulla sagor – läromedel

Värdefulla sagor
Värdefulla sagor – läromedel. Uppdragsgivare: Natur & Kultur. Uppdrag: redaktör. Författare: Per Gustavsson, Mikael Thomasson. Bild: Lisa Lanning.

Lyft värdegrunden genom berättande. Värdefulla sagor består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Passar barn i åldrarna 6–10 år.
Lyft värdegrunden genom berättande. Värdefulla sagor består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Passar barn i åldrarna 6–10 år.