ABC-klubben

abc1_ikon

I ABC-klubben, Den magiska kulan, får man träna bokstavskännedom, ljudanalys, ordavkodning och att sätta ihop bokstäver till ord. ABC-klubben består av barnen Asta, Bea och Cesar. I appen ber de spelaren om hjälp med att samla magiska kulor. ABC-klubben är ett väl spritt läromedel i läs- och skrivinlärning för förskoleklass–årskurs 3. Läs mer

Hämta i App Store